Tento web slouží jako podpůrný k publikaci na řešení povodňových situací zejména pro menší obce České republiky
1001
Povodeň
01.11. 2015
Odborné texty
1002
Typy povodní
29.10. 2015
Odborné texty
1005
ORP - součinnost s obcí
29.10. 2015
Odborné texty
1006
Vlastníci pozemků a staveb - součinnost s obcí
01.11. 2015
Odborné texty
1007
Správce vodního toku - součinnost s obcí
29.10. 2015
Odborné texty
1009
Ochrana před povodněmi
01.11. 2015
Odborné texty
1010
Povodňové riziko
01.11. 2015
Odborné texty
1011
Přípravná povodňová opatření
29.10. 2015
Odborné texty
1013
Povodňová komise
29.10. 2015
Odborné texty
1014
Prověřování přípravy ostatních účastníků
18.04. 2016
Odborné texty
1015
Povodňové prohlídky
30.10. 2015
Odborné texty
1016
Hlásná povodňová služba
01.11. 2015
Odborné texty
1017
Předpovědní povodňová služba
01.11. 2015
Odborné texty
1019
Povodňové orgány v období mimo povodeň
29.10. 2015
Odborné texty
1020
Vodoprávní úřad
29.10. 2015
Odborné texty
1022
Povodňový plán
29.10. 2015
Odborné texty
1023
Povodňová kniha
01.11. 2015
Odborné texty
1024
Závěrečná zpráva
29.10. 2015
Odborné texty
1026
Stupně povodňové aktivity
30.10. 2015
Odborné texty
1027
Směrodatné limity
29.10. 2015
Odborné texty
1028
Hlásné profily
01.11. 2015
Odborné texty
1029
Pomocné hlásné profily
01.11. 2015
Odborné texty
1030
Lokální výstražné systémy
01.11. 2015
Odborné texty
1031
Záplavová území
01.11. 2015
Odborné texty
1032
Omezení v záplavových územích
01.11. 2015
Odborné texty
1035
Vodní toky
01.11. 2015
Odborné texty
1037
Soulad věcné a grafické části povodňového plánu
01.11. 2015
Odborné texty
1038
Odborné školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí
18.04. 2016
Odborné texty
1040
Náklady obce na ochranu před povodněmi
29.10. 2015
Odborné texty
1041
Povodňové zabezpečovací práce
29.10. 2015
Odborné texty
1042
Náklady PO a FO
29.10. 2015
Odborné texty
1043
Příspěvky na opatření
27.11. 2015
Odborné texty
1048
Organizační a technická příprava
29.10. 2015
Odborné texty
1049
Závěrečná zpráva - vzor
18.04. 2016
Odborné texty
1100
Vyžádání sil a prostředků
29.10. 2015
Odborné texty
1101
Varování
29.10. 2015
Odborné texty
1106
Odtokové poměry
29.10. 2015
Odborné texty
1109
Povodňové záchranné práce
29.10. 2015
Odborné texty
1110
Evakuace
29.10. 2015
Odborné texty
1115
Zajištění nutné hygienické a zdravotní péče
18.04. 2016
Odborné texty
1116
Osobní a věcná pomoc
29.10. 2015
Odborné texty
1117
Operační a informační střediska IZS
18.04. 2016
Odborné texty
1119
Nouzové přežití obyvatelstva
29.10. 2015
Odborné texty
1122
Složky IZS
29.10. 2015
Odborné texty
1123
Ochrana obyvatelstva
30.10. 2015
Odborné texty
1126
Vlastníci vodních děl - součinnost s obcí
30.10. 2015
Odborné texty
1129
Likvidační práce
27.11. 2015
Odborné texty
1130
Jednotky PO zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO
30.10. 2015
Odborné texty
1131
Humanitární pomoc
30.10. 2015
Odborné texty
1133
Stav nebezpečí
30.10. 2015
Odborné texty
1134
Nouzový stav
30.10. 2015
Odborné texty
1138
Veřejná služba
18.04. 2016
Odborné texty
1139
Správci povodí - součinnost s obcí
30.10. 2015
Odborné texty
1140
Přestupky a správní delikty při porušení povinností v ochraně před povodněmi
30.10. 2015
Odborné texty
1141
Evakuační zavazadlo
30.10. 2015
Odborné texty
1200
Role ORP při obnově území
30.10. 2015
Odborné texty
1201
Veřejná infrastruktura
30.10. 2015
Odborné texty
1202
Obnova území
30.10. 2015
Odborné texty
1203
Hygienická a protiepidemická opatření
18.04. 2016
Odborné texty
1204
Poskytování psychosociální pomoci
18.04. 2016
Odborné texty
1205
Sanace a asanace
27.11. 2015
Odborné texty
1206
Sbor dobrovolných hasičů obce
30.10. 2015
Odborné texty
1207
Odvoz a likvidace odpadu a uhynulé zvěře
18.04. 2016
Odborné texty
1208
Věcné zdroje SSHR
27.11. 2015
Odborné texty
1209
Věcné zdroje SSHR
27.11. 2015
Odborné texty
1210
Využití nezaměstaných
27.11. 2015
Odborné texty
1211
Majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území
30.10. 2015
Odborné texty
1212
Dotace - investiční, neinvestiční
27.11. 2015
Odborné texty
1213
Dary, humanitární sbírky
27.11. 2015
Odborné texty
1214
Přehled o předběžném odhadu nákladů
30.10. 2015
Odborné texty
1215
Strategie obnovy území
30.10. 2015
Odborné texty
1226
Obsah žádosti obce
27.11. 2015
Odborné texty
1227
Rezervy státního rozpočtu
27.11. 2015
Odborné texty
1228
Prvotní náklady
18.04. 2016
Odborné texty