Tento web slouží jako podpůrný k publikaci na řešení povodňových situací zejména pro menší obce České republiky
1296
Souhrn / Summary
29.10. 2015