Zprávy

Simulátor 3D v praxi studentů Univerzity obrany
(14.červen 2016 - Brno) -  Centrum pro bezpečný stát se dlouhodobě snaží o efektivní spolupráci a podporu studentů oborů krizového řízení a poskytuje podporu při využití softwarového nástroje Simulátor 3D Povodeň v rámci výuky nebo například i při zpracování závěrečných studentských prací. V rámci každoroční Věděcké konference studentů Fakulty vojenského leadershipu byly vyhlášeny nejlepší bakalářské práce v Soutěži studentské tvůrčí činnosti, kde se práce využívající Simulátor 3D Povodeň umístila na krásném druhém místě. Více ZDE.

 

Soutěž Mladý záchranář - hasičem v akci
(18.května 2016 - České Budějovice) - Finálové kolo dlouhodobé soutěže „Mladý záchranář – hasičem v akci“ se konalo na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Soutěž byla určena pro žáky základních škol Jihočeského kraje a účastnily se jí pětičlenné týmy žáků 1. až 5. tříd a žáků 6. až 9. tříd. Finalisty přišli podpořit mimo jiné např. hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, hosté z GŘ HZS ČR a Centra pro bezpečný stát z.s., z jejichž rukou také vítězné týmy obdržely gratulace, diplomy a hodnotné ceny. Více ZDE.

 

Seminář pro povodňové orgány obcí - Využití simulačních nástrojů v povodňové ochraně
(23.února 2016 - Jihlava) - Centrum pro bezpečný stát z.s. se účastnilo semináře pro povodňové orgány obcí a povodňové orgány ORP, který byl zejména zaměřen na řízení ochrany před povodněmi, činnost v průběhu povodní a zákonné povinnosti povodňových orgánů při řízení ochrany před povodněmi. Centrum pro bezpečný stát z.s. přispělo do plánovaného programu přednáškou na téma Využití simulačních nástrojů v povodňové ochraně.

 

Kurz pro obsluhu motorových pil v JPO - specializační
(12.2.2016) V reakci na zájem o Kurz pro obsluhu motorových pil v JPO - pravidelná odborná příprava, byla vyvinuta a naplněna jeho obsáhlejší verze určená pro získání specializace v tomto oboru. Ta prošla důslednou oponenturou a schválením a byla dne 12.2.2016 oficiálně spuštěna v rámci platformy e-vzdělávání v SOŠ a VOŠ PO FrýdekMístek. Podrobnější info ZDE.

 

Konference Červený kohout 2015
(24.3.2015 - Frymburk) -  Centrum pro bezpečný stát z.s. přispělo do programu mezinárodní konference požární ochrany Červený kohout přednáškou na téma "Nové metody odborné přípravy jednotek PO" - kde prezentovala výhody a možnosti využití moderních technologií ve vzdělávání.

 

Kurz pro obsluhu přenosných motorových pil v JPO - pravidelná odborná příprava
(1.května 2014) Spuštěn nový kurz na platformě 3Dlearning - Kurz pro obsluhu motorových pil v JPO - POP. Kurz nahrazuje teoretickou část pravidelné odboré přípravy pro obsluhovatele motorových pil v JPO. Respektuje osnovy vydané pokynem GŘ HZS ČR a prošel důkladnou oponenturou v rámci rezortu. Metodika kurzu získala certifikaci Ministerstva vnitra udílenou IOOLB. Kurz je možné absolvovat v rámci e-vzdělávací platformy SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek.

 

Výsledky průzkumu v cílové skupině studentů VŠ v rámci kampaně CODELAT.cz
(2. října 2012) - Centrum pro bezpečný stát z.s., za podpory Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, provedlo v měsíci květnu a červnu 2012 v rámci kampaně CODELAT.cz průzkum znalostí a připravenosti k řešení krizových situací na reprezentativním vzorku 960 respondentů z řad studentů vysokých škol. Souhrnnou zprávu o úrovni povědomí a znalostí studentů je možno získat ZDE, podrobný přehled dle druhu školy ZDE.


Kampaní CODELAT.cz bylo osloveno přes 50 tisíc studentů
(26. června 2012) - Centrum pro bezpečný stát, z.s. ukončilo podle pravidel dne 25.6. o půlnoci soutěž pro vysokoškoláky, která probíhala od května. V rámci osvětové kampaně bylo studentům rozdáno přes 50 tisíc kusů kartiček „112“ s telefonními čísly na tísňové linky. Akce proběhla na 22 stanovištích v České republice a oslovila studenty více než 70-ti vysokých škol. Akci podpořilo mnoho fakult informací na svých webech a informačních tabulích. Průzkum bude nyní vyhodnocen a jeho výsledky prezentovány veřejnosti i záchranným složkám. Více ZDE.


Pro žáky a studenty

(2. ledna 2012) - Centrum pro bezpečný stát se stalo partnerem projektu "Elektronická skripta", který má přinést nové moderní způsoby výuky a vzdělávání studentům Vysokých škol. Zdeněk Rathauský, předseda Správní rady Centra k tomu říká: "V rámci partnerství přineseme do projektu také elektronickou verzi úspěšné publikace CO DĚLAT aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. Alespoň částečně tak chceme kompenzovat absenci výuky této problematiky v osnovách vysokých škol". Pro žáky na nižších stupních škol byl zároveň spuštěn na www.ocmu.eu portál "Škola hrou" zaměřený především na osvětu znalostí tísňových linekVíce informací ZDE.


Cena ministra vnitra za bezpečnostní výzkum
(5. prosince 2011) Ministr vnitra Jan Kubice udělil historicky první Cenu za mimořádné výsledky dosažené v oblasti bezpečnostního výzkumu. Cenu získal řešitelský tým z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč GŘ HZS. Více informací ZDE.

 

Návštěva bruselských institucí  

(6.-8. června 2011 - BRUSEL) Při návštěvě sídla Evropské komise a dalších institucí v Bruselu se setkal předseda Správní rady Centra pro bezpečný stát Zdeněk Rathauský také s velvyslankyní ČR při EU paní Milenou Vicenovou při diskuzi nad mnohými tématy včetně čerpání evropských strukturálních fondů a přípravy nového plánovacího období. Dopad do oblasti bezpečnosti a zapojení ČR byl jedním z témat na setkání se zástupci oddělení pro evropský satelitní a navigační program Galileo.

ZÁSAH 2011 - Jihlava

(1. června 2011 - JIHLAVA) Na Vysoké škole polytechnické Jihlava proběhla v rámci projektu Most k partnerství Konference záchranných a bezpečnostních složek a managementu územně samosprávných celků - ZÁSAH 2011. Konference byla koncipována jako mezirezortní a interdisciplinární fórum pro svobodnou diskusi řídících pracovníků veřejné správy, záchranných a bezpečnostních složek územně samosprávných celků ČR, akademických pracovníků a odborníků z praxe. Centrum pro bezpečný stát o.s. přispěl všem účastníkům konference malým dárkem - publikací "Co dělat - průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí"

Obyvatelé jsou stále lépe připraveni
(23.11.2011) Centrum pro bezpečný stát požádalo generálního ředitele HZS ČR generálmajora Ing. Miroslava Štěpána o ohlédnutí s určitým odstupem za činností IZS, ale i obyvatel v souvislosti s letošními povodněmi. Celý rozhovor ZDE.

Dráček Ohníček a tři živly

Centrum pro bezpečný stát na základě spolupráce s Hasičským záchranným sborem vytvořilo omalovánky pro děti. Omalovánky jsou zpracovány jako pohádka, kterou vypráví dráček Ohníček a pojednává o třech přátelích, Červeném kohoutovi, Mokrousovi a Fukýřovi. Prostřednictvím těchto postaviček se děti mohou seznámit s tím, jak tři živly (oheň, voda, vítr), jež tyto postavy symbolizují, umějí být dobrými sluhy, ale také velmi zlými pány. Kreslenou formou se tak děti učí rozlišovat mezi bezpečnou a nebezpečnou tváří ohně, vody a větru a seznamují je se zásadami chování při pohromách způsobenými těmito živly. Omalovánky byly distribuovány do 52 mateřských školem po celé České republice. Záměrem je, aby si děti odmala zapamatovaly číslo tísňového volání 112.

VYSOČINOU BEZPEČNĚ - 2010

Počátkem září začne v Kraji Vysočina tradiční dopravní akce ,,Vysočinou na silnicích bezpečně‘‘. Pořádá ji Krajské ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina pod záštitou hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka a ve spolupráci se Sunoco Racing Team, RallyVysočina klubem v AČR, STK Okříšky a dalšími organizacemi. Partnerem této akce je stejně jako v loňském roce rovněž Centrum pro bezpečný stát. Více ZDE.

Kulatý stůl na téma datových schránek
(5. listopadu 2009 - PRAHA) Jako významnou součást svého projektu datapilot09 uspořádalo občanské sdružení Centrum pro bezpečný stát dne 5. listopadu 2009 v prostorách Ministerstva vnitra ČR kulatý diskusní stůl na téma datových schránek. Cílem byla výměna zkušeností ze spuštění a prvních dnů provozu datových schránek a názorů na jejich budoucnosta další vývoj. Více ZDE


Zaparkovaná auta blokují záchranáře
Hasiči, policisté i záchranáři mají ve městech velký problém dostat se k zásahu, zejména, když se něco přihodí na sídlišti, kde je trvalý nedostatek parkovacích míst. Ve volném průjezdu jim totiž brání špatně zaparkovaná auta. Záchranáři apelují na všechny: každý z vás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat pomoc hasičů, záchranky či policistů!Informace o správném parkování z pohledu záchranných složek ZDE.

 

Centrum pro bezpečný stát z.s.

Spolek je zapsán u spolkového rejstříku pod spisovou značkou L18555.

Účelem existence spolku jsou zejména následující činnosti::

  • rozvoj komunikace obyvatel a samosprávných i státních orgánů včetně jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, pořádání osvětových kampaní a vzdělávacích akcí,
  • aktivity spojené s problematikou ochrany obyvatelstva, krizového řízení, ochrany člověka při mimořádných událostech a přípravy občanů k obraně státu,
  • aplikovaný výzkum k získání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury.