image -
Co dělat... Povodeň
Jako pomocník a praktický průvodce je publikace zpracována především pro potřeby menších obcí při přípravě a při řešení povodňových situací. Měla by pomoci v rychlé orientaci řízením ochrany před povodněmi a povinnostmi obce a kromě toho poskytnout i praktické informace od odborníků z praxe.

Publikace je příručkou určenou obcím, které jsou odpovědné za připravenost na mimořádné události, krizové situace a jejich řešení,
ochranu obyvatelstva i udržení obnovitelného rozvoje obce. Navazuje na úspěšnou příručku pro širokou veřejnost „Co dělat… aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí“.

Přestože je příručka průvodcem zákonem stanovených povinností obce, nelze ji považovat pouze za odborný technický text, neboť je obohacena o praktické poznatky lidí, kteří se v praxi s těmito situacemi setkávají.

Příručka je členěna do tří hlavních oddílů, se zřetelem na její praktickou využitelnost v jednotlivých etapách řízení protipovodňové ochrany. Těmito oddíly jsou známé fáze Prevence před povodněmi, Reakce na aktuální povodňovou situaci a následnou Obnovu po povodni.

Kromě základních informací a praktických rad obsahuje i klíčová slova, která je možná si vyhledat na podpůrném webu www.codelat.info a vytisknout jakoždo další doplňující informace, legislaticní texty a další.