image -
Simulátor 3D Povodeň
Sofware umožňující simulaci nácviku taktických činností záchranných složek při mimořádné události, evakuaci obyvatel z územi a další činnosti při řešení povodňové situace. Unikátní řešení snadno přenositelné a hratelné na běžných počítačích.

Nástroj umožňující experimentovat, rozhodovat a ověřovat si zvolené postupy. 

Podporuje upevňování návyků prostřednictvím vizuálních vjemů.

Interakcie s výukovými a legislativními texty (viz publikace Co dělat... Povodeň)

Ukázky a další doplňující informace je mžné získat na www.simulator3D.eu