image -
Vzdělávací scénáře
V Simulátoru 3D Povodeň je také možné vytvářet různé předdefinované scénáře.

Tyto scénáře mohou sloužit jako případové studie s konkrétními činnostmi. To umožní podnítit lepší představivost o konkrétním problému.