image -
Zřizování jednotky SDH obce
Jaké jsou kroky při zřizování JSDH? Kde na to vzít peníze? Kde sehnat kompletní informace a neudělat chybu? I na to se vám snažíme odpovědět.

Obecné informace:

Jednotku SDH obec zřizuje v souladu se zákonem o požární ochraně

Obec:

- je povinna vyhotovit zřizovací listinu jednotky SDH

- z řad občanů zajišťuje potřebný počet členů jednotky

- po vyjádření HZS kraje jmenuje velitele jednotky SDH obce a doporučuje se uzavřít s ním dodatek k dohodě o členství v jednotce SDH Velitel jednotky SDH obce musí mít autoritu mezi členy jednotky SDH obce, organizační a řídící schopnosti a musí být odborně způsobilý.

- obec na návrh velitele jednotky SDH obce určuje členům jednotky SDH obce jejich funkční zařazení (velitel družstva, strojník, hasič)

- na základě funkčního zařazení členů uzavře se členy jednotky SDH obce dohodu o členství v jednotce SDH obce

- ve spolupráci s velitelem jednotky SDH obce a HZS kraje zajistí pro velitele jednotek a družstev, strojníky a nositele dýchací techniky jednotky SDH obce účast na kurzech k získání či prodloužení odborné způsobilosti a zajistí totéž i všem členům

- dále zajistí ještě připojištění členům jednotky, finanční odměnu a další dokumenty.

 

Pomoc při financování vlastní jednotky SDH můžete žádat u HZS ČR, případně z dalšch prostředků určených na prevenci před mimořádnými událostmi viz FINANCOVÁNÍ MU.

 

Podrobnější informace o způsobech zřízení jednotky SDH a dalších povinnostech obce lze najít na stránkách HZS ČR.