Puzzle

Zpět na stránku codelat.cz
banner

O aplikaci

Výukový portál www.codelat.cz provozovaný Centrem pro bezpečný stát se zaměřuje především na české školáky a studenty. Zábavnou formou má přispět k osvětě problematiky ochrany obyvatelstva a k přípravě na řešení krizových situací, do kterých se bohužel může dostat každý z nás.

[x]