Financování mimořádných událostí

Účel Typ Poskytovatel
Ekologie
Ochrana životního prostředí - obecné informace
Neuvedeno Ministerstvo životního prostředí detail
Ekologie
Ochrana životního prostředí - informace k operačním programům
Neuvedeno Ministerstvo životního prostředí detail
Vodohospodářství
Snížení znečištění vod
Prevence Ministerstvo životního prostředí detail
Vodohospodářství
Zlepšení jakosti pitné vody
Prevence Ministerstvo životního prostředí detail
Vodohospodářství
Omezení rizika povodní
Prevence Ministerstvo životního prostředí detail
Ekologie
Odpadové hospodářství
Prevence Ministerstvo životního prostředí detail
Ekologie
Odpadové hospodářství
Obnova Ministerstvo životního prostředí detail
Ekologie
Rekultivace starých skládek
Obnova Ministerstvo životního prostředí detail
Ekologie
Likvidace ekologických zátěží
Obnova Ministerstvo životního prostředí detail
Vodohospodářství
Optimalizace vodního režimu krajiny
Prevence Ministerstvo životního prostředí detail
Ekologie
Prevence sesuvů a skalních řícení
Prevence Ministerstvo životního prostředí detail
Ekologie
Odstranění ekohavárií a černých skládek
Obnova Ministerstvo životního prostředí detail
Vodohospodářství
Oblast vodovodů a kanalizací
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Oblast vodovodů a kanalizací
Reakce Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží
Reakce Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Protipovodňová opatření
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Protipovodňová opatření
Reakce Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Ostatní opatření ve vodním hospodářství
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Ostatní opatření ve vodním hospodářství
Reakce Ministerstvo zemědělství detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Podpora projektové dokumentace pro územní řízení
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Podpora protipovodňových opatření s retencí
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Podpora výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení menších obcí
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Podpora výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení menších obcí
Obnova Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací
Obnova Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Odbahnění a rekonstrukce rybníků
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Odbahnění a rekonstrukce rybníků
Obnova Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Výstavba vodních děl
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Vodohospodářství
Výstavba vodních děl
Obnova Ministerstvo zemědělství detail
Ekologie
Regulace zemědělské činnosti a lesního hospodářství
Prevence Ministerstvo zemědělství detail
Ekologie
Regulace zemědělské činnosti a lesního hospodářství
Obnova Ministerstvo zemědělství detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Místní rozvoj - informace k operačním programům
Neuvedeno Ministerstvo pro místní rozvoj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Místní rozvoj - informace k operačním programům
Neuvedeno Ministerstvo pro místní rozvoj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Oprava domů, bytů poškozených mimořádnými událostmi
Obnova Ministerstvo pro místní rozvoj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Záchrana a obnova kulturních památek po živelních pohromách
Obnova Ministerstvo kultury detail
Podpora JSDH
Obnova požární techniky
Prevence Hasičský záchranný sbor ČR detail
Podpora JSDH
Obnova požární techniky
Obnova Hasičský záchranný sbor ČR detail
Varovné a výstražné systémy
Rozvoj koncových prvků JSVI
Prevence Hasičský záchranný sbor ČR detail
Varovné a výstražné systémy
Budování a modernizace varovných a výstražných systémů
Prevence Hasičský záchranný sbor ČR detail
Podpora JSDH
Zabezpečení akceschopnosti JSDH při zásahu mimo svůj územní obvod
Prevence Hasičský záchranný sbor ČR detail
Podpora JSDH
Zabezpečení akceschopnosti JSDH při zásahu mimo svůj územní obvod
Reakce Hasičský záchranný sbor ČR detail
Podpora JSDH
Refundace mezd a cestovních nákladů na vzdělávání členů JSDH
Prevence Hasičský záchranný sbor ČR detail
Podpora JSDH
Refundace mezd a cestovních nákladů na vzdělávání členů JSDH
Reakce Hasičský záchranný sbor ČR detail
Podpora JSDH
Pořízení věcných prostředků pro JSDH
Prevence Hasičský záchranný sbor ČR detail
Podpora JSDH
Zábrana škod z provozu vozidel při dopravních nehodách
Prevence Hasičský záchranný sbor ČR detail
Podpora JSDH
Předcházení vzniku dopravních nehod v souvisosti se zajištěním dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu
Prevence Hasičský záchranný sbor ČR detail
Podpora JSDH
Vzdělávání, odborná příprava v prevenci vzniku dopravních nehod
Prevence Hasičský záchranný sbor ČR detail
Věcná a finanční pomoc
Věcné prostředky
Reakce Správa státních hmotných rezerv detail
Věcná a finanční pomoc
věcné prostředky
Obnova Správa státních hmotných rezerv detail
Věcná a finanční pomoc
Pitná voda
Reakce Správa státních hmotných rezerv detail
Věcná a finanční pomoc
Pitná voda
Obnova Správa státních hmotných rezerv detail
Věcná a finanční pomoc
Rezerva pro krizové řízení
Prevence Ministerstvo financí detail
Věcná a finanční pomoc
Rezerva pro krizové řízení
Reakce Ministerstvo financí detail
Věcná a finanční pomoc
Rezerva pro krizové řízení
Obnova Ministerstvo financí detail
Věcná a finanční pomoc
Rezerva na mimořádné události
Prevence Ministerstvo financí detail
Věcná a finanční pomoc
Rezerva na mimořádné události
Reakce Ministerstvo financí detail
Věcná a finanční pomoc
Rezerva na mimořádné události
Obnova Ministerstvo financí detail
Věcná a finanční pomoc
Prostředky na odstraňování důsledků povodní
Reakce Ministerstvo financí detail
Věcná a finanční pomoc
Prostředky na odstraňování důsledků povodní
Obnova Ministerstvo financí detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Obnova území po povodni
Obnova Ministerstvo financí detail
Dopravní infrastruktura
Zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy
Prevence Ministerstvo dopravy detail
Dopravní infrastruktura
Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prevence Ministerstvo dopravy detail
Dopravní infrastruktura
Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy
Prevence Ministerstvo dopravy detail
Dopravní infrastruktura
Výstavba, obnova a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
Prevence Ministerstvo dopravy detail
Dopravní infrastruktura
Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prevence Ministerstvo dopravy detail
Dopravní infrastruktura
Výstavba, obnova a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T
Prevence Ministerstvo dopravy detail
Dopravní infrastruktura
Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Prevence Ministerstvo dopravy detail
Dopravní infrastruktura
Zapůjčení provizorních mostových souprav
Reakce Ministerstvo dopravy detail
Dopravní infrastruktura
Zapůjčení provizorních mostových souprav
Obnova Ministerstvo dopravy detail
Podpora JSDH
Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží
Prevence Krajský úřad - Jihočeský kraj detail
Podpora JSDH
Věcné vybavení a obnova požární techniky 
Prevence Krajský úřad - Jihočeský kraj detail
Podpora JSDH
Obnova zásahových požárních automobilů
Prevence Krajský úřad - Jihočeský kraj detail
Podpora JSDH
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek JSDH
Prevence Krajský úřad - Jihočeský kraj detail
Podpora JSDH
Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží
Prevence Krajský úřad - Jihočeský kraj detail
Podpora JSDH
Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží
Obnova Krajský úřad - Jihočeský kraj detail
Vodohospodářství
Obnova a zřizování rybníků a vodotečí
Prevence Krajský úřad - Jihočeský kraj detail
Vodohospodářství
Obnova a zřizování rybníků a vodotečí
Obnova Krajský úřad - Jihočeský kraj detail
Podpora JSDH
Ochrana před povodněmi
Prevence Krajský úřad - Jihočeský kraj detail
Vodohospodářství
Drobné vodohospodářské akce
Prevence Krajský úřad - Moravskoslezský kraj detail
Věcná a finanční pomoc
Peněžitá podpora obcím
Obnova Krajský úřad - Moravskoslezský kraj detail
Věcná a finanční pomoc
Úhrada výdajů spojených s likvidačními pracemi
Obnova Krajský úřad - Moravskoslezský kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky,
Prevence Krajský úřad - Olomoucký kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky,
Obnova Krajský úřad - Olomoucký kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové výzbroje a výstroje
Prevence Krajský úřad - Olomoucký kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové výzbroje a výstroje
Obnova Krajský úřad - Olomoucký kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající komunikační techniky
Prevence Krajský úřad - Olomoucký kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající komunikační techniky
Obnova Krajský úřad - Olomoucký kraj detail
Podpora JSDH
Nákup a rekonstrukce nového nebo použitého zásahového vozidla
Prevence Krajský úřad - Olomoucký kraj detail
Podpora JSDH
Nákup a rekonstrukce nového nebo použitého zásahového vozidla
Obnova Krajský úřad - Olomoucký kraj detail
Vodohospodářství
Výstavba a modernizace ČOV a kanalizací
Prevence Krajský úřad - Olomoucký kraj detail
Vodohospodářství
Výstavba a modernizace ČOV a kanalizací
Obnova Krajský úřad - Olomoucký kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky,
Prevence Krajský úřad - Pardubický kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky,
Obnova Krajský úřad - Pardubický kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové výzbroje a výstroje
Prevence Krajský úřad - Pardubický kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové výzbroje a výstroje
Obnova Krajský úřad - Pardubický kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající komunikační techniky
Prevence Krajský úřad - Pardubický kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající komunikační techniky
Obnova Krajský úřad - Pardubický kraj detail
Podpora JSDH
Nákup a rekonstrukce nového nebo použitého zásahového vozidla
Prevence Krajský úřad - Pardubický kraj detail
Podpora JSDH
Nákup a rekonstrukce nového nebo použitého zásahového vozidla
Obnova Krajský úřad - Pardubický kraj detail
Věcná a finanční pomoc
Obnova území postiženého pohromou
Obnova Krajský úřad - Plzeňský kraj detail
Věcná a finanční pomoc
Úhrada odstranění stavby v případě neznámých vlastníků
Obnova Krajský úřad - Plzeňský kraj detail
Věcná a finanční pomoc
Úhrada odstranění stavby v případě prokazatelné nemožnosti vymoci náklady na vlastníkovi
Obnova Krajský úřad - Plzeňský kraj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Odstraňování povodňových škod na obecním majetku
Obnova Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Ekologie
Proplacení finančních prostředků spojených s ekologickou havárií
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Ekologie
Proplacení finančních prostředků spojených s ekologickou havárií
Obnova Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Ekologie
Analýza rizik u starých ekologických zátěží
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Ekologie
Analýza rizik u starých ekologických zátěží
Obnova Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Ekologie
Opatření k odvrácení následků havárií
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Ekologie
Opatření k odvrácení následků havárií
Obnova Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Rekonstrukce a oprava poškozeného movitého i nemovitého majetku
Obnova Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Pořízení nového majetku se stejnou funkcí
Obnova Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Podpora JSDH
Rekonstrukce a opravy hasičské zbrojnice
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Podpora JSDH
Úhrada úroků z úvěrů na rekonstrukci hasičské zbrojnice
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Podpora JSDH
Úhrada úroků z úvěrů na rekonstrukci a výstavbu požární nádrže
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Dopravní infrastruktura
Rekonstrukce a opravy místních komunikací
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky,
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové výzbroje a výstroje
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Podpora JSDH
Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající komunikační techniky
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Podpora JSDH
Nákup a rekonstrukce nového nebo použitého zásahového vozidla
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Vodohospodářství
Realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV a kanalizací napojených na ČOV
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Vodohospodářství
Realizace infrastruktury k zásobování pitnou vodou
Prevence Krajský úřad - Středočeský kraj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Prevence Krajský úřad - Ústecký kraj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Obnova Krajský úřad - Ústecký kraj detail
Dopravní infrastruktura
Chodníky a místní komunikace
Prevence Krajský úřad - Ústecký kraj detail
Dopravní infrastruktura
Chodníky a místní komunikace
Obnova Krajský úřad - Ústecký kraj detail
Ekologie
Nakládání s odpady
Prevence Krajský úřad - Ústecký kraj detail
Ekologie
Nakládání s odpady
Obnova Krajský úřad - Ústecký kraj detail
Vodohospodářství
Výstavba a obnova vodohospodářské infrastruktury
Prevence Krajský úřad - Ústecký kraj detail
Vodohospodářství
Výstavba a obnova vodohospodářské infrastruktury
Obnova Krajský úřad - Ústecký kraj detail
Ekologie
Proplacení finančních prostředků spojených s ekologickou havárií
Obnova Krajský úřad - Ústecký kraj detail
Dopravní infrastruktura
Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací
Prevence Krajský úřad - Zlínský kraj detail
Dopravní infrastruktura
Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací
Obnova Krajský úřad - Zlínský kraj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Krizové řízení
Prevence Krajský úřad - Zlínský kraj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Krizové řízení
Obnova Krajský úřad - Zlínský kraj detail
Podpora JSDH
Podpora JSDH
Prevence Krajský úřad - Zlínský kraj detail
Podpora JSDH
Podpora JSDH
Obnova Krajský úřad - Zlínský kraj detail
Podpora JSDH
Požární technika
Prevence Krajský úřad - Zlínský kraj detail
Podpora JSDH
Požární technika
Obnova Krajský úřad - Zlínský kraj detail
Varovné a výstražné systémy
Varovné a vyrozumívací systémY
Prevence Krajský úřad - Zlínský kraj detail
Varovné a výstražné systémy
Varovné a vyrozumívací systémY
Obnova Krajský úřad - Zlínský kraj detail
Stavební a územní rozvoj a obnova
Informace k dotacím
Neuvedeno Magistrát hl.m. Praha detail
Věcná a finanční pomoc
Zpětné proplacení finančních prostředků za škody
Obnova Magistrát hl.m. Praha detail
PoskytovatelKrajský úřad - Jihočeský kraj
CoJihočeský kraj
Kdewww.kraj-jihocesky.cz/1984/letak_granty_podpory_a_prispevky_jck_2015.htm
ÚčelPodpora JSDH
Obnova zásahových požárních automobilů
Forma žádostiformulář
Použitíobec
TypPrevence
Kam adresovat žádostKrajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Finanční limitano
Podíl vlastních prostředkůano