Úžeh (sluneční úžeh)

Je zvláštní formou přehřátí, způsobeného přímým slunečním žárem především na nekrytou hlavu a působením infračervené a ultrafialové složky slunečního záření na kůži za vniku popálenin 1.–2. stupně.

Příznaky:

Jsou shodné s ostatními příznaky přehřátí. Nápadné jsou často kruté bolesti hlavy, zvracení a někdy i křeče.

První pomoc:

  • Přesuňte postiženého do stínu, zvedněte mu hlavu a uvolněte oděv.
  • Postiženého při vědomí ošetřujte v polosedě s podloženými zády i hlavou.
  • Přikládejte mu studené obklady na hlavu, krk, játra a končetiny.
  • Pokud nezvrací, podávejte mu studené nápoje.
  • Při bezvědomí postupujte stejně jako u úpalu.