Průjezd vozidel IZS kolonou

Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, stanoví povinnosti pro řidiče, jak mají v koloně uvolnit průjezd vozidlům s právem přednosti.

Řidiči jsou povinni již při zastavení v koloně na dálnici a rychlostní silnici uvolnit pruh široký tři metry, a to takto:

  • Na silnici o dvou jízdních pruzích vytvoří mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh.

  • Na silnici o třech jízdních pruzích vytvoří mezi sebou průjezdný pruh vozidla v pravém a středním pruhu.
  • Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělicí pás.

  • Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána kromě vozidel vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.