Nález injekční stříkačky

V případě nálezu se použité injekční stříkačky v žádném případě nedotýkejte a uvědomte nejlépe městskou policii. Strážníci městské policie jsou k této činnosti patřičně vybaveni a zajistí i odbornou likvidaci. Vyžaduje-li však situace likvidaci ihned (stříkačka je na exponovaném místě, kde se pohybují děti), je možné ji zlikvidovat na vlastní nebezpečí s dodržením následujících pravidel:

  • Použijte gumovou rukavici (popř. kapesník), uchopte stříkačku za tělo (nikoli za jehlu) a vložte ji do plechovky od nápoje. Tu rozšlápněte a odneste na nejbližší služebnu městské policie, v horším případě hoďte do popelnice.
  • Stříkačku, která má víčko, můžete vhodit třeba do silné pet-lahve, pečlivě uzavřít a odnést na nejbližší služebnu městské policie, v horším případě hodit do popelnice.