Nález injekční stříkačky

V případě nálezu se použité injekční stříkačky v žádném případě nedotýkejte a uvědomte nejlépe městskou policii. Strážníci městské policie jsou k této činnosti patřičně vybaveni a zajistí i odbornou likvidaci.