Hasiči

Kdy volat hasiče?

Při požárech, živelních pohromách, haváriích a různých nehodách – tedy všude tam, kde je potřeba provádět záchranné a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.). Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.