Zprávy

Simulátor 3D v praxi studentů Univerzity obrany
(14.červen 2016 - Brno) -  Centrum pro bezpečný stát se dlouhodobě snaží o efektivní spolupráci a podporu studentů oborů krizového řízení a poskytuje podporu při využití softwarového nástroje Simulátor 3D Povodeň v rámci výuky nebo například i při zpracování závěrečných studentských prací. V rámci každoroční Věděcké konference studentů Fakulty vojenského leadershipu byly vyhlášeny nejlepší bakalářské práce v Soutěži studentské tvůrčí činnosti, kde se práce využívající Simulátor 3D Povodeň umístila na krásném druhém místě. Více ZDE.

 

Soutěž Mladý záchranář - hasičem v akci
(18.května 2016 - České Budějovice) - Finálové kolo dlouhodobé soutěže „Mladý záchranář – hasičem v akci“ se konalo na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Soutěž byla určena pro žáky základních škol Jihočeského kraje a účastnily se jí pětičlenné týmy žáků 1. až 5. tříd a žáků 6. až 9. tříd. Finalisty přišli podpořit mimo jiné např. hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, hosté z GŘ HZS ČR a Centra pro bezpečný stát z.s., z jejichž rukou také vítězné týmy obdržely gratulace, diplomy a hodnotné ceny. Více ZDE.

 

Seminář pro povodňové orgány obcí - Využití simulačních nástrojů v povodňové ochraně
(23.února 2016 - Jihlava) - Centrum pro bezpečný stát z.s. se účastnilo semináře pro povodňové orgány obcí a povodňové orgány ORP, který byl zejména zaměřen na řízení ochrany před povodněmi, činnost v průběhu povodní a zákonné povinnosti povodňových orgánů při řízení ochrany před povodněmi. Centrum pro bezpečný stát z.s. přispělo do plánovaného programu přednáškou na téma Využití simulačních nástrojů v povodňové ochraně.

 

Kurz pro obsluhu motorových pil v JPO - specializační
(12.2.2016) V reakci na zájem o Kurz pro obsluhu motorových pil v JPO - pravidelná odborná příprava, byla vyvinuta a naplněna jeho obsáhlejší verze určená pro získání specializace v tomto oboru. Ta prošla důslednou oponenturou a schválením a byla dne 12.2.2016 oficiálně spuštěna v rámci platformy e-vzdělávání v SOŠ a VOŠ PO FrýdekMístek. Podrobnější info ZDE.

 

Konference Červený kohout 2015
(24.3.2015 - Frymburk) -  Centrum pro bezpečný stát z.s. přispělo do programu mezinárodní konference požární ochrany Červený kohout přednáškou na téma "Nové metody odborné přípravy jednotek PO" - kde prezentovala výhody a možnosti využití moderních technologií ve vzdělávání.

 

Kurz pro obsluhu přenosných motorových pil v JPO - pravidelná odborná příprava
(1.května 2014) Spuštěn nový kurz na platformě 3Dlearning - Kurz pro obsluhu motorových pil v JPO - POP. Kurz nahrazuje teoretickou část pravidelné odboré přípravy pro obsluhovatele motorových pil v JPO. Respektuje osnovy vydané pokynem GŘ HZS ČR a prošel důkladnou oponenturou v rámci rezortu. Metodika kurzu získala certifikaci Ministerstva vnitra udílenou IOOLB. Kurz je možné absolvovat v rámci e-vzdělávací platformy SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek.

 

Výsledky průzkumu v cílové skupině studentů VŠ v rámci kampaně CODELAT.cz
(2. října 2012) - Centrum pro bezpečný stát z.s., za podpory Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, provedlo v měsíci květnu a červnu 2012 v rámci kampaně CODELAT.cz průzkum znalostí a připravenosti k řešení krizových situací na reprezentativním vzorku 960 respondentů z řad studentů vysokých škol. Souhrnnou zprávu o úrovni povědomí a znalostí studentů je možno získat ZDE, podrobný přehled dle druhu školy ZDE.


Kampaní CODELAT.cz bylo osloveno přes 50 tisíc studentů
(26. června 2012) - Centrum pro bezpečný stát, z.s. ukončilo podle pravidel dne 25.6. o půlnoci soutěž pro vysokoškoláky, která probíhala od května. V rámci osvětové kampaně bylo studentům rozdáno přes 50 tisíc kusů kartiček „112“ s telefonními čísly na tísňové linky. Akce proběhla na 22 stanovištích v České republice a oslovila studenty více než 70-ti vysokých škol. Akci podpořilo mnoho fakult informací na svých webech a informačních tabulích. Průzkum bude nyní vyhodnocen a jeho výsledky prezentovány veřejnosti i záchranným složkám. Více ZDE.


Pro žáky a studenty

(2. ledna 2012) - Centrum pro bezpečný stát se stalo partnerem projektu "Elektronická skripta", který má přinést nové moderní způsoby výuky a vzdělávání studentům Vysokých škol. Zdeněk Rathauský, předseda Správní rady Centra k tomu říká: "V rámci partnerství přineseme do projektu také elektronickou verzi úspěšné publikace CO DĚLAT aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. Alespoň částečně tak chceme kompenzovat absenci výuky této problematiky v osnovách vysokých škol". Pro žáky na nižších stupních škol byl zároveň spuštěn na www.ocmu.eu portál "Škola hrou" zaměřený především na osvětu znalostí tísňových linekVíce informací ZDE.


Cena ministra vnitra za bezpečnostní výzkum
(5. prosince 2011) Ministr vnitra Jan Kubice udělil historicky první Cenu za mimořádné výsledky dosažené v oblasti bezpečnostního výzkumu. Cenu získal řešitelský tým z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč GŘ HZS. Více informací ZDE.

 

Návštěva bruselských institucí  

(6.-8. června 2011 - BRUSEL) Při návštěvě sídla Evropské komise a dalších institucí v Bruselu se setkal předseda Správní rady Centra pro bezpečný stát Zdeněk Rathauský také s velvyslankyní ČR při EU paní Milenou Vicenovou při diskuzi nad mnohými tématy včetně čerpání evropských strukturálních fondů a přípravy nového plánovacího období. Dopad do oblasti bezpečnosti a zapojení ČR byl jedním z témat na setkání se zástupci oddělení pro evropský satelitní a navigační program Galileo.

ZÁSAH 2011 - Jihlava

(1. června 2011 - JIHLAVA) Na Vysoké škole polytechnické Jihlava proběhla v rámci projektu Most k partnerství Konference záchranných a bezpečnostních složek a managementu územně samosprávných celků - ZÁSAH 2011. Konference byla koncipována jako mezirezortní a interdisciplinární fórum pro svobodnou diskusi řídících pracovníků veřejné správy, záchranných a bezpečnostních složek územně samosprávných celků ČR, akademických pracovníků a odborníků z praxe. Centrum pro bezpečný stát o.s. přispěl všem účastníkům konference malým dárkem - publikací "Co dělat - průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí"

Obyvatelé jsou stále lépe připraveni
(23.11.2011) Centrum pro bezpečný stát požádalo generálního ředitele HZS ČR generálmajora Ing. Miroslava Štěpána o ohlédnutí s určitým odstupem za činností IZS, ale i obyvatel v souvislosti s letošními povodněmi. Celý rozhovor ZDE.

Dráček Ohníček a tři živly

Centrum pro bezpečný stát na základě spolupráce s Hasičským záchranným sborem vytvořilo omalovánky pro děti. Omalovánky jsou zpracovány jako pohádka, kterou vypráví dráček Ohníček a pojednává o třech přátelích, Červeném kohoutovi, Mokrousovi a Fukýřovi. Prostřednictvím těchto postaviček se děti mohou seznámit s tím, jak tři živly (oheň, voda, vítr), jež tyto postavy symbolizují, umějí být dobrými sluhy, ale také velmi zlými pány. Kreslenou formou se tak děti učí rozlišovat mezi bezpečnou a nebezpečnou tváří ohně, vody a větru a seznamují je se zásadami chování při pohromách způsobenými těmito živly. Omalovánky byly distribuovány do 52 mateřských školem po celé České republice. Záměrem je, aby si děti odmala zapamatovaly číslo tísňového volání 112.

VYSOČINOU BEZPEČNĚ - 2010

Počátkem září začne v Kraji Vysočina tradiční dopravní akce ,,Vysočinou na silnicích bezpečně‘‘. Pořádá ji Krajské ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina pod záštitou hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka a ve spolupráci se Sunoco Racing Team, RallyVysočina klubem v AČR, STK Okříšky a dalšími organizacemi. Partnerem této akce je stejně jako v loňském roce rovněž Centrum pro bezpečný stát. Více ZDE.

Kulatý stůl na téma datových schránek
(5. listopadu 2009 - PRAHA) Jako významnou součást svého projektu datapilot09 uspořádalo občanské sdružení Centrum pro bezpečný stát dne 5. listopadu 2009 v prostorách Ministerstva vnitra ČR kulatý diskusní stůl na téma datových schránek. Cílem byla výměna zkušeností ze spuštění a prvních dnů provozu datových schránek a názorů na jejich budoucnosta další vývoj. Více ZDE


Zaparkovaná auta blokují záchranáře
Hasiči, policisté i záchranáři mají ve městech velký problém dostat se k zásahu, zejména, když se něco přihodí na sídlišti, kde je trvalý nedostatek parkovacích míst. Ve volném průjezdu jim totiž brání špatně zaparkovaná auta. Záchranáři apelují na všechny: každý z vás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat pomoc hasičů, záchranky či policistů!Informace o správném parkování z pohledu záchranných složek ZDE.

 

Fotogalerie

SOUTĚŽ MLADÝ ZÁCHRANÁŘ - HASIČEM V AKCI

(18.5.2016 - České Budějovice)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


SEMINÁŘ PRO POVODŇOVÉ ORGÁNY OBCÍ - VYSOČINA

(23.února 2016 - Jihlava)

obrázek
obrázek
obrázek


KONFERENCE ČERVENÝ KOHOUT 2015

(24.3.2015 - Frymburk)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


NATÁČENÍ VIDEÍ DO KURZU JPO PRO OBSLUHU MOTOROVÝCH PIL

(5.11.2013 - ŠVZ HZS ČR - Brno)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


PŘEDÁNÍ MEDAILÍ HZS ČR U PŘÍLEŽITOSTI 28. ŘÍJNA

(Trojský zámek 24.10.2013)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


OSVĚTOVÁ AKCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

(2.-18. květen 2012 - Celá ČR)
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


CVIČNÁ EVAKUACE ŠKOLY - Frymburk

(30.4.2012)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


KULATÝ STŮL - Datové schránky

(Ministerstvo vnitra ČR 5.11.2009)

obrázek
obrázek
obrázek


CVIČNÁ EVAKUACE ŠKOLY - Havlíčkův Brod

(3.8.2008)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


SEMINÁŘ ČESKÉ BUDĚJOVICE

(17.6.2008)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


SEMINÁŘ JIHLAVA

(15.5.2008)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


KOMUNIKACE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

(Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 3.4.2008)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


KŘEST KNIHY "Co dělat"

(26.3.2008)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


CVIČNÁ EVAKUACE ŠKOLY - Jižní město

(25.1.2008)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


OCHRANA POSTIŽENÝCH OSOB V DOBĚ NEBEZPEČÍ

(Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 7.11.2007)

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek


Média o nás

Proč podporuji projekt OCHRANA OBYVATEL (Vítězslav Jonáš, senátor)

 

                  

Datové schránky: Je to průšvih?   (Blesk - 19.8.2010)

 

                  

Co se v mládí naučíš   (Moje země, říjen 2008)

 

                  

Bezpečí na cestě do školy  (Žena Plus, 12.9.08)

 

               

Před půlnocí - Česká televize ČT24  (Česká televize ČT24, 3. září 08)

 

             

Celebrita je hasič   (Hasičské noviny, 18.9. 2008)

 

            

Branná cvičení bez plynových masek  (Rodina a škola, září 2008)

 

                

Milovníci kol, znáte předpisy?   (Květy-28.8.2008)

 

                

 Obce kolem radaru chtějí lepší varovný systém   (Mladá fronta DNES)

 

            

V poledne Česko ohlušily sirény. Ozývají se již šest let. (Domaci.iHNed.cz)

Výzkum

Významnou oblastí aktivit “Centra pro bezpečný stát z.s.“ a účelem existence spolku je "aplikovaný výzkum k získání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury".  Výstupy posledních let v této oblasti byly především:


Výzkumný projekt roku 2008 zaměřen na analýzu hrozeb vzniku krizových situací a připravenost obyvatelstva v oblastech:

- bezpečnost obyvatelstva při vzniku požáru (prezentace)

- bezpečnost řidičů v zimním období (používání zimních pneumatik (prezentace) a sněhových    zábran u vozovek (prezentace)

- budoucnost jaderné energetiky v případě rizika energetické krize (prezentace)

Výsledky výzkumu byly využity pro interní potřeby Centra pro bezpečný stát o.s. a k publikaci výsledků formou tiskových sdělení a osvětových akcí.


V letech 2008-2010 účast na projektu VD20062010A06

Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. (2006-2010, MV0/VD)

 

V letech 2011-2015 účast na projektu VF20112015018

Cíle projektu jsou zaměřeny na získání poznatků, podkladů a nástrojů pro koncepční, metodickou a rozhodovací činnost při výkonu státní správy se zaměřením na zvyšování bezpečnosti státu v oblasti ochrany obyvatelstva prostřednictvím zkvalitnění oblasti krizového řízení, kritické infrastruktury a civilního nouzového plánování a zvýšením připravenosti a akceschopnosti IZS (HZS). (2011-2015, MV0/VF)


V letech 2012-2015 účast na projektu VG20122015081

Projekt CO DĚLAT - 3D model simulace krizových situací při povodni je zaměřen na modelování a taktický výcvik a vzdělávání v povodňové ochraně určený jednak složkám IZS, ale i odborníkům působícím v této oblasti (povodňové orgány obcí, vzdělávací instituce,..). Jeho významnými součástmi jsou odborná publikace Co dělat.. Povodeň, související podpůrný web a Simulátor 3D Povodeň - sofistikovaný simulační nástroj určený k výcviku a vizualizaci opatření a řešení událostí v rámci povodňové ochrany.


V letech 2015-2020 účast na projektu VI20152020006

Projekt Výcvikový trenažer typových činností (VTTC) je zaměřen na podporu výcviku příslušníků jednotek požární ochrany technologicky moderním softwarovým trenažerem. Řešení zdokonalí účinnost bezpečnostního systému cíleným a efektivním výcvikem příslušníků JPO v rámci jejich pravidelné odborné přípravy. Svou dostupností a atraktivním podáním problematiky bude moci dojít k hromadnému využití v rámci přípravy příslušníků JPO.


V letech 2015-2020 účast na projektu VI20152020009

Předmětem řešení projektu Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR - CAVHZS je průmyslový výzkum, zaměřený na výzkum nových moderních technologií, metod a postupů prakticky využitelných pro zvyšování bezpečnosti státu a jeho občanů zahrnující neodkladná a dlouhodobá opatření na ochranu obyvatel.

Centrum pro bezpečný stát z.s.

Spolek je zapsán u spolkového rejstříku pod spisovou značkou L18555.

Účelem existence spolku jsou zejména následující činnosti::

  • rozvoj komunikace obyvatel a samosprávných i státních orgánů včetně jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, pořádání osvětových kampaní a vzdělávacích akcí,
  • aktivity spojené s problematikou ochrany obyvatelstva, krizového řízení, ochrany člověka při mimořádných událostech a přípravy občanů k obraně státu,
  • aplikovaný výzkum k získání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury.