Média o nás

Proč podporuji projekt OCHRANA OBYVATEL (Vítězslav Jonáš, senátor)

 

                  

Datové schránky: Je to průšvih?   (Blesk - 19.8.2010)

 

                  

Co se v mládí naučíš   (Moje země, říjen 2008)

 

                  

Bezpečí na cestě do školy  (Žena Plus, 12.9.08)

 

               

Před půlnocí - Česká televize ČT24  (Česká televize ČT24, 3. září 08)

 

             

Celebrita je hasič   (Hasičské noviny, 18.9. 2008)

 

            

Branná cvičení bez plynových masek  (Rodina a škola, září 2008)

 

                

Milovníci kol, znáte předpisy?   (Květy-28.8.2008)

 

                

 Obce kolem radaru chtějí lepší varovný systém   (Mladá fronta DNES)

 

            

V poledne Česko ohlušily sirény. Ozývají se již šest let. (Domaci.iHNed.cz)

Centrum pro bezpečný stát z.s.

Spolek je zapsán u spolkového rejstříku pod spisovou značkou L18555.

Účelem existence spolku jsou zejména následující činnosti::

  • rozvoj komunikace obyvatel a samosprávných i státních orgánů včetně jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, pořádání osvětových kampaní a vzdělávacích akcí,
  • aktivity spojené s problematikou ochrany obyvatelstva, krizového řízení, ochrany člověka při mimořádných událostech a přípravy občanů k obraně státu,
  • aplikovaný výzkum k získání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury.